7. BÖLÜM: BARNABAS İNCİLİ : ABDULLAH ÇATLI NASIL YOK EDİLDİ ? KAYBOLAN ÇANTASINDA NE VARDI?

6. Bölüm : Barnabas İncili : Esat Coşan Hoca Nasıl Öldürüldü ? Kayıp Yeşil Çantanın Sırrı Nedir?

5. BÖLÜM : TURGUT ÖZAL BARNABAS İNCİLİ’Nİ OKUYUNCA NASIL ÖLDÜRÜLMEK İSTENDİ?

4. BÖLÜM: BARNABAS CİNAYETİ : YAHUDİ VİCTORİA RABİN BARNABAS’I OKUYUP MÜSLÜMAN OLUNCA MI ÖLDÜRÜLDÜ ?

TAPINAK ŞÖVALYELERİ VE HAŞHAŞİLER

Dinler, Örgütler, Politika, Tarih 22 Temmuz, 22:56'de eklendi
Örnek Resim Örnek Resim

Aşağıdaki yazı “Alamut’un Efendisi, HASAN SABBAH VE HAŞHAŞİLER” kitabından alınmıştır.

Konu hakkında daha detaylı bilgi için kitabımızı BURAYA tıklayarak edinebilirsiniz.

***********************************************************************************

Tarihin en eski dönemlerinden beri kurulan bazı gizemli tarikatların en çok kullandığı şeylerden biride gizem ve içinde barındırdıkları sırdır. Bu bağlamda baktığımızda Orta Çağ’a damgasını vuran Hasan Sabbah ve Haşhaşiler Tarikatı da içinde barındırdığı gizem ve sırlarla birlikte günümüzde hala tartışma konusu olmuş ve olmaya da devam edecektir.

Tarihte kurulan pek çok gizli teşkilatın pek azı lideri ile birlikte anılmıştır. Özellikle Haşhaşileri araştırırken de Hasan Sabbah’ı iyi analiz etmek gerekir. Hasan Sabbah, 11. yüzyıl ortalarında On İki İmam Şiiliği’nin kalesi olan Kum kentinde dünyaya gelmiştir. Kendi otobiyografisinde 17 yaşına kadar sürekli bir biçimde bilgiyi araştırdığını ve bir âlim olmak istediğini söyleyen bu zat, dini eğitim alırken İsmaili bir refikle karşılaşmış ve bu karşılaşma onun hayatını değiştirmiştir.

Birçok vakanüvis onun keskin zekâsının yanında, astronomi, büyü, aritmetik ve daha birçok alanda bilgili bir kişi olduğunu söyler. Rivayetlerin hepsinin ortak bir yönü var ise, o da Hasan Sabbah’ın keskin zekâsı ve ileri görüşlülüğüdür. Tam bir hırs adamı olduğundan kendisine yakıştırdığı sıfatlardan “el-muntakim”, “intikam alan” manasına gelmektedir. Kalesine şarabın girmesini dahi yasaklamıştır. Yine rivayetlere göre; iki oğlunu tarikat görüşlerine aykırı davrandıkları için öldürtmüştür.

İşte tam da bu bağlamda Haşhaşileri anlamak için Hasan Sabbah’ın önemi daha çok ortaya çıkıyor. Bu konuda müellifler pek çok araştırma yapmıştır. Lakin Tarih’i bağlamda Haşhaşiler konusu bir tartışma konusu olmaya devam etmektedir. Hal böyleyken bu konu hakkında yazılmış eserlerin pek çoğu kendi aralarında belli görüşlere göre ayrılmaktadır.

İslam Tarihi’nde özellikle bu tarikatın verdiği zararlar ve Selçuklu Devleti’ne karşı yaptığı suikastlar epey incelenmiş ve bu konu üzerinde durulmuştur. Fakat sadece bu yönü ile dikkat çeken bir tarikat değildir. Aynı zamanda Avrupa’da da baktığımız zaman Marco Polo’nun Seyahatnamesinde geçen ve bu sayede tanınan Haşhaşiler ilgi ve merak konusu olarak Avrupa’da da şöhretini yaymıştır.

Haşhaşiler konusunda en çok dikkat edilmesi ve üstünde durulması gereken konu ise, onların bu yapılanmasını Tapınak Şövalyelerinin de örnek alması ve onlarla özellikle Suriye kolu ile irtibata geçmesidir. Alamut’a gelerek, burada Hasan Sabbah’ın kurduğu sistemi gözleriyle gören şövalyeler, ilk ağızdan duydukları bilgileri kendi organizasyonlarına uyguladılar. İsmaililik’i derinlemesine incelemeye başlayan ve Katolik kilisesinden uzaklaşan Tapınakçılar, zamanla güçlü bir örgüt kurarak tüm Avrupa’ya yayıldılar. Tıpkı İsmailiye gibi, beyaz dışında kırmızı rengi de kendilerini tanımlamak için kullandılar.

Tapınak Şovalyelerinin ezoterik konulara olan giriftarlığının etkisiz şüphesiz İsmailiyye tarikatının Haşhaşi koludur. Tapınak Şovalyeleri Haşhaşiler ile olan bağları sebebiyle çoğu zaman sert şekilde eleştirilmişlerdir.

Haçlı ordularının kutsal toprakları egemenlikleri altında tuttukları dönemlerde Papalık makamından özel olarak izinli bir şekilde arzu ettikleri birçok faaliyeti serbestçe gösteriyorlardı.

Dokuz şovalyenin kurmuş olduğu bu gizemli örgüt her ne kadar 1181 yılında kurulduğu söylense de günümüzde dahi adı sıkça anılan, uzantıları ve faaliyetleri halen daha devam eden tarihin esrarengiz efsane örgütlerinden bir tanesidir.

Tapınak şovalyeleri süregelen zaman içersinde öyle zengin ve güçlü bir hal almışlardır ki bugün dünyayı yöneten gizli efendilerin arasında sıkı bir söz sahibidirler. Tarihi kayıtlara göre kurulduktan sonraki 200 yıl içersindeki güçleri ve mal varlıkları Katolik kilisesinden sonra ikinci sıraya yerleşmişti. Her ne kadar birçok tarihçi böylesine yükselişlerini yasa dışılık  olgusuna bağlasalarda, birçok yazılı kayıtta dini ve bilimsel alanda çok gizli bilgileri ellerinde bulundurduklarını söylemektedirler.

Tapınak şovalyeleri tarih sahnesinde yukarıda belirttiğimiz gibi önemli misyonların müstevlileri olmuşlardır ve hâkimiyetlerini sürdürdükleri dönem boyunca modern bankaların işletmecisi oldular ve hatta kredi sistemini de onlar buldular. Tapınakçılar öylesine güçlü bir hale geldiler ki haklarında birçok söylentide çıkmaya başladı. Fransa Kralı ve Papa’nın ortak bir karar alması sonucunda tarikat dağıtıldı ve birçok yöneticisi vasıflı şovalyede tutuklandı.

Fakat böylesine siyasi baskılar Tapınakçıları hedeflerinden vazgeçirememiştir ve faaliyetlerine var güçleriyle devam etmişlerdir. Zira deyim yerindeyse yer altına çekilen Tapınakçılar asılda yok gibi görünseler de birçok önemli noktaya nüfuz ederek bir çok kesimde söz sahibi olmuşlardır. Tapınakçıların bu esrarengizliği bugün halen daha devam etmektedir çünkü isimleri her daim güncel olsada kendileri sanki tarihin bir döneminde yaşamış ve yok olmuş masalsı kahramanlar gibi görülmektedir.

Bazı kesimler ise Tapınakçıların günümüzde çok bilinen farklı bir örgütün bünyesinde faaliyetlerine devam ettiğini söylemektedirler ve bu iddiada hiç yabana atılacak cinsten değildir.

Nitekim düşünün Tapınak Şovalyeleri kendi dönemlerinde yani yasaklandıktan sonra legal olarak ayrı bir kurum olarak faaliyet gösteremeyince, illegal olarak hemen hemen her kuruma bir kişi yerleştirmiş ve büyük bir güç ağı oluşturmuşlardır. Tek başlarına bir konsorsiyum kurarak bir çok oluşumun karşısında durmak yerine, bir çok gizli üye ile bu oluşumları ele geçirmişlerdir.

Saygılarımla

Kursad BERKKAN

Facebook Yorumlar

Bir önceki yazımız olan GÖBEKLİ TEPE, SİRİUS YILDIZI VE KUR'AN başlıklı makalemizde göbekli tepe, kuran ve mısır hakkında bilgiler verilmektedir.

Yorumlar

Yazıya 61 yorum yapılmış. Sen de fikrini paylaş!

RAMAZAN BOZKURT Temmuz 24, 2017

teşekkürler

YAVUZ ÖNDER AYHAN Temmuz 24, 2017

elinize sağlık

MEHMET AKYOL Temmuz 24, 2017

elinize sağlık

AHMET OKAY Temmuz 24, 2017

sağolun güzel yazı olmuş

İBRAHİM ABDÜLHEY HAYOĞLU Temmuz 24, 2017

Kursad hocam elinize sağlık,

HAKİM ÇELİK Temmuz 24, 2017

MaşaAllah

MEHMET DAĞ Temmuz 24, 2017

teşekkürler

ALİ AYDOĞDU Temmuz 24, 2017

MaşaAllah

SALİH CİHAN Temmuz 24, 2017

hocam güzel yazı olmuş

YAVUZ ÖNDER AYHAN Temmuz 24, 2017

hocam güzel yazı olmuş

HÜSEYİN IŞIKAY Temmuz 24, 2017

elinize sağlık

İSMAİL ÇETİNKAYA Temmuz 24, 2017

teşekkürler

KÜBRA YALÇINKAYA Temmuz 24, 2017

teşekkürler

SEYİT AHMET OYMAK Temmuz 24, 2017

sağolun güzel yazı olmuş

FARUK DEMİR Temmuz 24, 2017

elinize sağlık

Ahmet Temmuz 24, 2017

MaşaAllah

AYŞEGÜL KUTLUAY BAYTAK Temmuz 24, 2017

Kursad hocam elinize sağlık,

HALİL BOLGAZ MUSTAFA ÜNAL BOYRAZ Temmuz 24, 2017

elinize sağlık

İBRAHİM İSLAM Temmuz 24, 2017

Kursad hocam elinize sağlık,

İSMAİL HİLALİ Temmuz 24, 2017

güzel yazı olmuş

MAHMUT DOĞAN Temmuz 24, 2017

MaşaAllah

KADİR ALPEREN Temmuz 24, 2017

teşekkürler

HAMİT ÇİFTCİ Temmuz 24, 2017

sağolun güzel yazı olmuş

RAMAZAN BOZKURT Temmuz 24, 2017

Kursad hocam elinize sağlık,

FIRAT ANĞAY Temmuz 24, 2017

teşekkürler

YUSUF ÇAKMAK Temmuz 24, 2017

güzel yazı olmuş

HÜSEYİN BOĞA MEHMET Temmuz 24, 2017

teşekkürler

MEHMET AZMİ İSMAİLOĞLU Temmuz 24, 2017

tebrikler

ALİ SEYREK Temmuz 24, 2017

sağolun güzel yazı olmuş

GÜNEŞ ÖZDAMAR Temmuz 24, 2017

güzel yazı olmuş

MEHMET DAĞ Temmuz 24, 2017

elinize sağlık

HACER ÇORUH Temmuz 24, 2017

MaşaAllah

MUSTAFA ÇETİN Temmuz 24, 2017

güzel yazı olmuş

YAŞAR KAYA Temmuz 24, 2017

elinize sağlık

HASAN HÜSEYİN TUNÇBİLEK Temmuz 24, 2017

teşekkürler

ABDURRAHMAN ÖLMEZ Temmuz 24, 2017

teşekkürler

ŞAHİN KESER Temmuz 24, 2017

teşekkürler

İBRAHİM ÇITIRIK Temmuz 24, 2017

güzel yazı olmuş

MAHMUT AKSİN Temmuz 24, 2017

tebrikler

MEHMET DAĞ Temmuz 24, 2017

MaşaAllah

MUSTAFA EKİNCİ Temmuz 24, 2017

MaşaAllah

ABDULLAH YILDIZ Temmuz 24, 2017

MaşaAllah

MÜRÜVET BİLEN Temmuz 24, 2017

güzel yazı olmuş

ZAFER DOĞU Temmuz 24, 2017

güzel yazı olmuş

RAMAZAN BOZKURT Temmuz 24, 2017

Kursad hocam elinize sağlık,

FARUK DEMİR Temmuz 24, 2017

elinize sağlık

AYNUR AÇAR Temmuz 26, 2017

sağolun güzel yazı olmuş

Gülsüm Çağan Temmuz 26, 2017

MaşaAllah

İBRAHİM İSLAM Temmuz 26, 2017

güzel yazı olmuş

İSMAİL ÇETİNKAYA Temmuz 26, 2017

elinize sağlık

Ahmet Temmuz 27, 2017

güzel yazı olmuş

YAŞAR KAYA Temmuz 27, 2017

elinize sağlık

ALİ MAÇ Temmuz 27, 2017

MaşaAllah

MUSTAFA AYKULTELİ Temmuz 27, 2017

güzel yazı olmuş

CEMİL DEMİR Temmuz 27, 2017

teşekkürler

SİNEM ASLAN Temmuz 27, 2017

MaşaAllah

MEHMET DOĞAN Temmuz 27, 2017

elinize sağlık

MEHMET AKİF ERSOY Temmuz 28, 2017

Kursad hocam elinize sağlık,

YASİN AKBAŞ Temmuz 28, 2017

güzel yazı olmuş

REŞİT ÇALIŞKAN Temmuz 28, 2017

güzel yazı olmuş

HEDİYE ACUN Temmuz 31, 2017

teşekkürler