7. BÖLÜM: BARNABAS İNCİLİ : ABDULLAH ÇATLI NASIL YOK EDİLDİ ? KAYBOLAN ÇANTASINDA NE VARDI?

6. Bölüm : Barnabas İncili : Esat Coşan Hoca Nasıl Öldürüldü ? Kayıp Yeşil Çantanın Sırrı Nedir?

5. BÖLÜM : TURGUT ÖZAL BARNABAS İNCİLİ’Nİ OKUYUNCA NASIL ÖLDÜRÜLMEK İSTENDİ?

4. BÖLÜM: BARNABAS CİNAYETİ : YAHUDİ VİCTORİA RABİN BARNABAS’I OKUYUP MÜSLÜMAN OLUNCA MI ÖLDÜRÜLDÜ ?

GÖBEKLİ TEPE, SİRİUS YILDIZI VE KUR’AN

Bilim, Dinler, Ezoterizm, Her Telden, Mistisizm, Mitoloji, Tarih 22 Temmuz, 21:05'de eklendi
Örnek Resim Örnek Resim

Dünya’da o kadar çok ilginç yapılar var ki, sırrı günümüzde halen çözülebilmiş değil. Bunun en bariz örneği önceleri “mezar” açıklaması yapılan ancak daha sonra mezar olmadığı anlaşılan Mısır piramitleri veya Çin’de ki Türk piramitleri veya Baalbek taşları gibi bir çok örnek mevcuttur.

Lübnan’da yer alan Baalbek‘te yapılan kazılarda antik çağa ait 1650 tonluk yekpare taşblok ortaya çıkarılmıştı.

Arkeolojik kazılarda pek çok şey ortaya çıkarılıyordu ancak böylesine büyük, devasa boyutlarda ve böylesine ağır, üstelik günümüz teknolojisi ile osilatörler yardımı vasıtasıyla ancak kesilen bu büyük taşı, böylesine düzgün, pürüzsüz ve simetrik şekilde kesebilen teknoloji kimindi ?

Mağara adamlarının mı ? Hiç sanmıyorum !

BAALBEK TAŞLARI

İlgili resim İlgili resim

Tıpkı Baalbek veya diğer sırrı çözülemeyen tarihi kalıntılar gibi Şanlıurfa’da bulunan “Göbekli Tepe” olarak bilinen bölge de insan zihnini zorlayan argümanlara sahip…

Milattan önce 10-12 binli yıllarda inşa edildiği düşünülen ve dünyanın en önemli antik eserlerinden kabul edilen Göbekli Tepe için bilim insanları “Dünya tarihinin en eski tapınağı olabilir” açıklamasını yapıyorlar.

Neolitik (Cilalı Taş Devri) çağı için önemli bir yer tutan Göbekli Tepe, bugüne kadar kabul edilen insanlık tarihinin göçebelikten, tarımsal faaliyetlere daha sonra ise yerleşik hayat ile birlikte yerleşim yeri kurduğu düşüncesini alt üst ediyor çünkü materyalist tezler kentleşmenin başlaması ile birlikte dinsel öğretilerin yaygınlaştığı görüşünü savunurken, tarihin en eski kalıntıları olan Göbekli Tepe tabletleri bu düşünceyi yerle bir ediyor zira Göbekli Tepe’yi büyük bir mabed olarak kabul eden araştırmacılar, bu tapınma merkezinin yanında tarımsal bir alana rastlamadılar.

 

göbekli tepenin sırrı ile ilgili görsel sonucu

Bu demek oluyor ki insanoğlu yerleşik düzene geçmeden çok önce de dinsel mabedler inşa ediyor ve dinsel riüeller yapmayı sürdürüyorlardı. Hatta Göbekli Tepe’de çıkan tabletler incelendiğinde bir çok kurbanı resmeden figürlere de rastlanmış, dolayısı ile buranın Tanrı’ya kurban adamak için kullanılan bir tapınak olduğu düşüncesi ileri sürülse de hangi din inanışı için yapıldığı, hangi Tanrı için kurbanlar sunulduğu halen çözülememiştir.

İlgili resim

Göbekli Tepe hakkında pek çok iddia ortaya atılmıştır. Bunlardan en ilginci ise son zamanlarda hayli fazla konuşulmaya başlayan “Annunaki” imparatorluğu ile ilgilidir ki Marduk / Nibiru gezegeni ile tekrar dünyayı istilaya (veya kurtarmaya) gelecekleri düşüncesi hakimdir.

Annunaki meselesi hakkında daha fazla ayrıntı için aşağıda ki makalemizi okuyabilirsiniz.

TIKLAYIN, OKUYUN

Polytechnic Üniversitesinde görevli Arkeolog ve Astronom olan Giulio Magli, ilginç bir iddia ortaya atmıştı. Profesör Magli’nin iddiasına göre Göbekli Tepe, tıpkı İngiltere’de bulunan “Stohehenge” taşları gibi gök cisimlerinin hareketlerini takip etmek inşa edilmiş olabilirdi ve bu taşlar “Göksel Tanrılar” için bir adak adanan tapınak olabilirdi.

STOHEHENGE TAŞLARI

stonehenge ile ilgili görsel sonucu

Bazı araştırmacılar Göbekli Tepe’nin Anunaki isimli dev yaratıklara kurban adama merkezi olduğunu ileri sürüyor. Bu tür iddialar tartışmaya açıktır, “La İlahe İllallah” kelimesinden hareket ile Allah’tan başka ilah yoktur inancına sahip olan bizler için onların Göksel Tanrılar dedikleri olsa olsa, başka dünyalardan gelen farklı yaratılışlara sahip, farklı görünümlere, biyolojik yapılara sahip diğer gezegenlerin ziyaretçileri olabilir ancak asla TANRI olamazlar.

Biz buna inandık iman ettik, herkesin inancına da saygımız var…

Konunun dinsel kısmını bir kenara bırakacak olursak profesör Magli’nin iddiası hayli önemliydi çünkü Şanlıurfa’da bulunan Göbekli Tepe’de ki sanatsal işçilik, devasa yapıtları o dönemin hiç bir teknolojisi bulunmayan, kültürel bir gelişmişliği olmayan (klasik tarihe göre) insanlar nasıl yapmıştı ?

1990’lı yıllarda başlayan ve halen süren Göbekli Tepe kazıları gelenin süreçte gösterdi ki dinsel bir tapınma merkezi veya Tanrı’ya sunak olmasının dışında çok ilginç bir şekilde Sirius gezegeni ile benzeşen bir dizilimi olduğu iddia ediliyor.

Sirius gezegeni İslam kültüründe de önemli bir yere sahiptir. Kur’an’ı Kerimde “Doğrusu Sirius yıldızının rabbi O’dur” diyerek bu yıldıza özellikle dikkat çekilmiştir. İtalyan gök bilimci Magli, bilgisayar ortamında Göbekli Tepe’nin inşa edildiği tarihte gökteki yıldızların konumlarının nasıl olacağını bir simülasyon ile dizayn etmiştir.

Profesör Magli yaptığı çalışmalar neticesinde Güneş’ten sonra dünya da çıplak göz ile görülen en parlak yıldız olan Sirius’un Göbekli Tepe’nin sahipleri tarafından da büyük öneme sahip olduğunu söylüyordu. Antik Mısır’da ki yapılar Sirius yıldızının hareketlerinden yararlanılarak yapıldığı artık bilim çevreleri tarafından kabul edilen bir gerçektir.

Magli, Göbekli Tepe ve Sirius ile ilintili olarak geliştirdiği simülasyonda Göbekli Tepe’de bulunan dev iki anıt taşının ve diğer çemberimsi yapıların içinden geçirdiği bir çizgi oluşturdu. Buna göre Sirius yıldızının M.Ö 9100’lü yıllarda Göbekli Tepe ile aynı hizalama da olduğunu göstermiş oldu.

İlgili resim

Magli’nin çalışması açıkça gösteriyordu ki, Göbekli Tepe’nin o dönemlerde ki yapılışı, Sirius gezegeni ile aynı konumdaydı ve Göbekli Tepe’yi yapanlar, Sirius gezegenini temel alarak bu devasa tapınma merkezini inşa etmişlerdi.

Peki ama neden Sirius?

Acaba Marduk gezegeni, Sirius olabilir miydi ?

Acaba Annunakiler denilen dev yaratıklar oradan geliyor olabilir miydi?

Acaba Kızılderililerin “Atalarımız ordan tekrak gelecek” dediği  Sirius gezegeninde gerçekten başka yaşayanlar mı vardı?

Acaba Türk folklorunda Sirius’dan (köpek takım yıldızı) dünyaya inen bozkurt, bu nedenle mi milli sembol kabul edilmişti ?

Peki ya atalarının Sirius’dan geldiğini iddia eden Dogonlar?

Dogon kabilesi, Batı Afrika’da yaşayan, yaklaşık 100 bin nüfusa sahip yerel bir halktır. Dogon kabilesinin ileri gelenlerinin iddiasına göre kendilerini yaklaşık 5 bin yıl önce 8,6 ışık yılı uzaklıktaki Sirius gezegeninden gelen uzaylılar ziyaret etmiştir. Hatta “Sirius Gizemi” isimli kitabın yazarı Robert Temple’a göre Dogon kabilesi, henüz bilim Sirius gezegeni hakkında detaylı bilgiye sahip değil iken, Sirius gezegeninin ikiz kardeşi kabul edilen ve çıplak gözle görülmesi imkansız olan Sirius B gezegenini ayrıntılı bilgiler ile tarif etmeleridir.

Bu bilgilerinin kendilerine ataları tarafından aktarıldığını, onlara da Sirius’dan gelen uzaylılar tarafından verildiğini iddia ediyorlar.  Dogonlar ilkel bir kabile olmasına karşın Güneş’in hareketlerini, Samanyolu galaksisinde olduğunu, galajksimize komşu spiral bir galaksi daha bulunduğunu, Jüpiter’in uyduları olduğunu, Satürn’ün halkalı bir gezegen olduğunu, Ay’da kraterler bulunduğunu bildikleri iddia edilir. Daha da ilginci Dogon kabilesi her 60 yılda bir “İgua” isimli bir bayram düzenlerler.

Peki neden 60 yıl ?

Evvela Dogonlara göre Sirius yıldızının adı İgua’dır ve bilim adamlarına göre Sirius gezegeni 49,9 yılda bir dönüşünü tamamlar. Dogonlar ise bu dönüşün 60 yıl olduğunu kabul ederek her 60 yılda bir bayram düzenlerler. Tabi bu teoriyi kabul etmeyen bazı kesimler Dogonların gözlerinde yüksek değerde farklı bir melanin miktarı bulunduğu için çok iyi gördüğünü, o nedenle sadece teleskoplar ile seçilebilecek olan Sirius B gezegenini görebildiklerini söylese de bu iddia rağbet görmemiştir.

Dünyaca ünlü bilim adamı Carl Sagan ise, Dogonlar’ın başka uygarlık tarafından ziyaret edildiğini kabul eder ancak bu uygarlık dünya dışından değil, dünya içinden ve Dogonlardan teknolojik ve kültürel olarak daha gelişmiş bir uygarlık olduğunu ileri sürer ki teknolojik imkanlara sahip başka insanlar gelip Sirius gezegeni hakkında Dogonlar’ı bilgilendirmiş olabilir.

Dogon Kabilesi ile ilgili olarak başka bir yazı da şöyle diyordu ; “Orion yıldız kuşağının hemen yanında bulunan ve Köpek Yıldızı olarak da bilinen Sirius yıldızı ve onun çevresinde döndüğüne inanılan yıldız ve gezegenler Dogon mitolojisinin temelini oluşturmaktadır. Dogonlar Sirius yıldızının en parlak yıldız olduğunu Sirius’un yanında çıplak gözle görülmeyen küçük yoğun ve sönük bir yıldızın daha bulunduğunu ve bu yıldızın tam konumunu biliyorlardı. Potolo olarak adlandırdıkları bu yıldızın dünyada bilinen tüm maddelerden daha ağır bir maddeden oluştuğuna ve Sirius’un çevresini 50 yılda döndüğüne inanmaktaydılar. Oysa ki batılı gök bilimciler 19. yüzyılın ortalarına kadar Dogonlar’ın bahsettiği bu soluk yıldızın varlığından bile habersizdiler. 1862 yılında Amerikalı gök bilimci Alvan Graham Clark yeni bir teleskopu denerken bu yıldızı keşfetmiş ve Sirius B ismini vermiştir. Ayrıca 1920’lerde ortaya çıkmıştır ki Sirius B bir “cüce yıldız”dır. Cüce yıldızlar oldukça soluk ışıklı küçük fakat yoğun yıldızlardır. Sirius B gerçekte Dünyadan daha küçük olmasına rağmen tıpkı Dogonlar’ın belirttiği gibi o kadar yoğundur ki kendisinden alınan bir çay kaşığı dolusu madde 5 ton ağırlığına gelir.

Daha da ilginci Dogonlar’ın bilgilerinin sadece bununla kalmayıp aynı zamanda modern dünyamızda ilk kez Galileo tarafından gözlemlenen Jüpiter’in dört uydusundan ve Satürn’ün yalnızca teleskopla görülebilen halkalarından da haberdar olmalarıdır. Dogonlar ayrıca sayısız yıldızın varlığına ve Dünyanın da içinde yer aldığı Samayolu’nun sarmal bir gücü olduğuna inanıyorlardı.

Dogonlar sahip oldukları bilgilerin çoğunu sembollerle anlatmışlardır ve bu sembollerinin temelinde Nommo’lar diye adlandırılan ve dünyayı uygarlaştırmak için uzaydan geldiğine inanılan hem karada hem de suda yaşayabilen varlıklardır. Dogon rahiplerine göre eski zamanlarda Sirius sistemindeki bir gezegenden dünyaya inen Nommolar sahip oldukları bilgileri o zamanki rahiplere öğretmiş onlar da bunları yeni kuşaklara anlatmışlardı. Nommolar dünyanın yaratıcıları olduğu kadar insanoğlunun ataları ve ruhsal ilkelerin koruyucuları “yağmuru yağdıran güçlerin ve suların mutlak sahipleri” idi.

Yine İslam dininin kutsal kitabı Kur’an’da Sirius gezegeni hakkında da çok ilginç bilgiler bulunmaktadır. Arapça karşılığı “Şi’ra” olan Sirius yıldızının, sadece “yıldız” anlamına gelen Necm Suresi’nin 49. ayetinde geçmesi son derece dikkat çekici bir durumdur.Sirius takım yıldızları, birbirlerine doğru yay şeklinde bir eksen çizerler ve her 49,9 yılda bir birbirlerine yaklaşarak gökyüzünde sarkarlar. Bu bilimsel veri, günümüzde Harvard, Ottawa ve Leicester Üniversiteleri’nin astronomi bölümlerinin fikir birliğiyle kabul ettikleri bilimsel bir gerçektir.

Bu bilimsel gerçeklik 14 asır önce Kur’an’da işaret edilmiş, ancak 20. Yüzyılın sonlarına doğru teknolojik gelişmeler ve keşifler arttığında Kur’an’ın işaret ettiği mucize ortaya çıkmıştır. Necm, yani Yıldız suresinin 49. ve 9. ayetlerini birlikte ele aldığımızda Sirius gezegeni hakkında bilimin söylediği ile aynı verileri bize verdiğini görürüz;

“Doğrusu, ‘Şi’ra (Sirius yıldızı)nın’ Rabbi O’dur. (Necm Suresi, 49)

Nitekim (ikisi arasındaki uzaklık) iki yay kadar (oldu) veya daha yakınlaştı. (Necm Suresi, 9)

Necm Suresi’nin 49. Ayeti Sirius gezegenine dikkat çekerken, 9. ayeti ise Sirius A ve Sirius B gezegeninin yörüngelerini verdiği gibi daha o devirlerde Sirius B diye bir gezegenin olduğunu bilmek pek tabi ki imkansızdı.

Sirius gezegeni Kur’an örneğinin yanı sıra pek çok kadim toplum için inancın köklerini oluşturur. Hatta öyle ki Zerdüştlük inancında kutsal kitap kabul edilen “Zend Avesta” isimli kitapta da Tanrı Tishtrya’nın Sirius’da oturduğu dile getirilmektedir. Göbekli Tepe’nin hizalanışının da Sirius’a göre oluşu bu nedenle bizi şaşırtmamalıdır.

 

Peki tam burada bir soru sormak gerekiyor!

Acaba İngiliz Derin Devleti’nin hizmetinde olan, istihbarat servisleri CIA ve MI6’e hizmetkar olan Google acaba neden “Google Earth” uzayı inceleme programında Sirius’un üzerini montajlamıştır. ? Altında ne var ? Neyi gizliyorlar ? Neden üzerini kapattılar ?

Bazı İslam’i kaynaklarda (özellikle Ortadoğu kaynakları) Sirius gezegeni için hayli ilginç bir iddiayı dile getirirler. Bu iddiaya göre Kur’an’da bahsedilen Yecüc Mecüc isimli vahşi ırk, kurtarıcı Zülkarneyn tarafından bir yere hapsedilmiştir. İddia odur ki bu vahşi ırk Sirius gezegenine hapsedilmiştir ve oradan kurtulmayı beklemektedir.

Acaba 51. Bölgede uzaylılar ile anlaşma yaptığı yıllardır anlatılan ABD’nin himayesinde olan Google, Sirius’da bu vahşi yaratıkları mı gizliyor ?

Neyi gizliyorsunuz google amca ?

 

 

Göbekli Tepe’nin, Sirius gezegenine göre konumlanması ve aralarında bağlantı olduğu iddiasının yanı sıra, M.Ö 3000 yıllarında Mısır Tanrıçası İsis’in bu dünyayı terk ederek Sirius’a gittiği düşünülüyor ve bu durum da Mısır’da tapınak duvarlarına işleniyordu. Örneğin bir çok kadim topluluk takvimlerinde güneşi baz alırken, Mısır rahipleri Sirius’u baz alıyor ve takvimlerini Sirius’a göre düzenliyorlardı.

Mısır’lı kadim bilgelere göre ise Sirius Ra’nın güneşi sayılıyordu ve Sirius yıldızının şafağı yükselmeye başladığında o yılın ilk günü kabul edilir ve kutlamalar yapılırdı. Bu kutlama döneminde ise Nil nehrinin taşma alametleri olarak kabul edilir ve çorak topraklara suyun Sirius’lu tanrılar tarafından gönderildiği düşünülürdü.

Hathor tapınağında ise İsis ile ilgili orak Sirius gezegenini betimleyen şiirlerin yazıldığı Arkeologlar tarafından ortaya çıkarılmıştır. Bazı ezotirik araştırmacılara göre Mısır rahipleri Sirius hakkında ki bilgileri batık kıta Atlantis bilgelerinden almışlardır. Yine iddialara göre ise Atlantis’li bilgeler Sirius’dan geldiklerini ifade etmişlerdir.

Antik Mısır tarihçileri Mikerinos piramidini inşa eden firavunun neden başka bir yerde değil de iki büyük piramidin yanında yaptırdığı konusunda teknik detaylar veya mantıksal kültürel çıkarımlar aramaya çalışsalar da, daha sonradan anlaşılmıştır ki amaç başkadır. Bu piramit zemininde hiç bir sorun olmamasına karşılık Keops ve Kefren piramitlerinin tepe noktaları eksen alındığında farklılık gösterir.

Önceleri bu eksen kaymasının mimari bir hata olduğu kabul edilmişti ancak daha sonra anlaşıldı ki gerçek bambaşka bir şeydi. Mısır piramitleri ile gökyüzünde ki yıldız takımları incelendiğinde görüldü ki muazzam bir hesaplama ile Orion takım yıldızının tıpkısı dünyamıza Piramitler ile çizilmişti.

orion-piramit

Orion takım yıldızı kuşağında iki tane büyük parlak yıldız ve bu iki yıldızdan eksen kayması ile bulunan çok daha az parlak üçüncü bir yıldız bulunmaktadır ve Piramitlerin yerleşilm planı ile bu yıldızların yerleşim planı en küçük detaylarına kadar birebir aynıdır.

Hadi yıldızları gökyüzüne bakarak hizaladılar da, en küçük yıldızın kaymış olan eksenini nasıl tespit edip aynısını küçük piramiti inşa etmeyi başardılar? Peki ya Mısır’ı ortadan ikiye bölen Nil Nehri ile gökyüzünü aynı şekilde ortadan ikiye ayıran Samanyolu galaksisi nasıl temel alınmıştı?

Daha da ilginci Nil Nehrinin bu piramitlere göre konumu ile Samanyolu galaksisinin Orion takım yıldızına göre konumu aynı şekildeydi.

Görüldüğü üzere ister kadim Mısır olsun, ister Dogonlar olsun, ister kadim Türkler veya Yunan mitolojisi olsun, pek çok kültür ve inanışta Sirius gezegeni büyük öneme sahiptir. Hele bir de uzay gözlem programlarında Sirius gezegenini sansürleyenler olunca Sirius gezegeni üzerinde şüpheler artmaktadır.

Göbekli Tepe halen çözülemeyen sırları ile beklemektedir. Ancak Sirius gezegeni ile bağlantısı kesinleşirse bu bizleri şaşırtmayacaktır zira sadece kadim atalarımız Sirius’lular ile bağlantımızı bir kez daha ortaya koymuş olacaktır.

Saygılarımla

Kursad BERKKAN

 

 

Facebook Yorumlar

Bir önceki yazımız olan MARMARA'DA ŞİDDETLİ YAĞMUR HAARP OLABİLİR Mİ ? başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

Yorumlar

Yazıya 310 yorum yapılmış. Sen de fikrini paylaş!

BEREKET KAYA Temmuz 24, 2017

Merhaba web siteniz gerçekten hoşuma gitti, sağolun

AHMET AÇAR Temmuz 24, 2017

sağolun güzel yazı olmuş

MAHMUT KARAKOÇ Temmuz 24, 2017

sağolun güzel yazı olmuş

AHMET ALMACA Temmuz 24, 2017

AHMET ALMACA

MEHMET AĞIŞ Temmuz 24, 2017

hocam güzel yazı olmuş

ÖMER AKGÖBEK Temmuz 24, 2017

elinize sağlık

ALİ AYDOĞDU Temmuz 24, 2017

Merhabalar paylaşım gerçekten dikkatimi çekti, face de paylaştım

ZAFER DOĞU Temmuz 24, 2017

GÖBEKLİ TEPE, SİRİUS YILDIZI VE KUR’AN

HALİD DURĞAY Temmuz 24, 2017

hocam güzel yazı olmuş

AYŞEGÜL KUTLUAY BAYTAK Temmuz 24, 2017

MaşaAllah

ENVER DEMİR Temmuz 24, 2017

Şanlıurfa

OSMAN AVNİ SERVİ Temmuz 24, 2017

Burdur

GÜLŞEN TAŞKIN ÜNLÜ Temmuz 24, 2017

GÖBEKLİ TEPE, SİRİUS YILDIZI VE KUR’AN

İNANÇ HAVLİOĞLU Temmuz 24, 2017

sağolun güzel yazı olmuş

YUNUS BABUR Temmuz 24, 2017

16:07:53

BURHAN CEBECİ Temmuz 24, 2017

elinize sağlık

EFE DURMUŞ Temmuz 24, 2017

MaşaAllah

HALİL BOLGAZ MUSTAFA ÜNAL BOYRAZ Temmuz 24, 2017

teşekkürler

SELMA YİĞİT Temmuz 24, 2017

tebrikler

ZEYNEP ALĞIN Temmuz 24, 2017

Merhaba web siteniz inanılmaz dikkatimi çekti, tebrikler

Bedirhan Sansar Temmuz 24, 2017

tebrikler

MUSTAFA DURMAN Temmuz 24, 2017

hocam güzel yazı olmuş

GÜLENDER AYKUTLU Temmuz 24, 2017

hocam güzel yazı olmuş

AHMET BOZKURT Temmuz 24, 2017

sağolun güzel yazı olmuş

MEHMET AĞIŞ Temmuz 24, 2017

tebrikler

OKAN ARSLAN Temmuz 24, 2017

Kursad hocam elinize sağlık,

ALİYE ERYILMAZ Temmuz 24, 2017

hocam güzel yazı olmuş

OSMAN AVNİ SERVİ Temmuz 24, 2017

elinize sağlık

Sinan Temur Temmuz 24, 2017

teşekkürler

MEHMET İLERİ Temmuz 24, 2017

elinize sağlık

AHMET OKAY Temmuz 24, 2017

hocam güzel yazı olmuş

MÜSLÜM ALİCAN Temmuz 24, 2017

elinize sağlık

MEHMET AZMİ İSMAİLOĞLU Temmuz 24, 2017

tebrikler

GÜLŞEN TAŞKIN ÜNLÜ Temmuz 24, 2017

sağolun güzel yazı olmuş

SALİH CİHAN Temmuz 24, 2017

hocam güzel yazı olmuş

LEVENT BİLGİ Temmuz 24, 2017

Kursad hocam elinize sağlık,

KADRİ ÖNEMLİ Temmuz 24, 2017

sağolun güzel yazı olmuş

KERİM FIRATHAN Temmuz 24, 2017

sağolun güzel yazı olmuş

AHMET OKAY Temmuz 24, 2017

hocam güzel yazı olmuş

EBRU UYAR Temmuz 24, 2017

hocam güzel yazı olmuş

İBRAHİM HALİL DİKİCİ Temmuz 24, 2017

elinize sağlık

AHMET AÇAR Temmuz 24, 2017

tebrikler

MEHMET İLERİ Temmuz 24, 2017

tebrikler

ENVER DEMİR Temmuz 24, 2017

teşekkürler

EFE DURMUŞ Temmuz 24, 2017

tebrikler

GONCA CANBEK Temmuz 24, 2017

elinize sağlık

MUSTAFA EKİNCİ Temmuz 24, 2017

sağolun güzel yazı olmuş

BEREKET KAYA Temmuz 24, 2017

Kursad hocam elinize sağlık,

VAHAP TOMAN Temmuz 24, 2017

Kursad hocam elinize sağlık,

AHMET OKAY Temmuz 24, 2017

güzel yazı olmuş

GÜLSEREN GÜLER Temmuz 24, 2017

güzel yazı olmuş

MAHMUT AKSİN Temmuz 24, 2017

güzel yazı olmuş

KAZIM TÜRK Temmuz 24, 2017

güzel yazı olmuş

ŞAHİN KESER Temmuz 24, 2017

teşekkürler

ALİ AYDOĞDU Temmuz 24, 2017

güzel yazı olmuş

HASAN AKÇAY Temmuz 24, 2017

teşekkürler

GÜLSEREN GÜLER Temmuz 24, 2017

tebrikler

Şenay Korkut Temmuz 24, 2017

Kursad hocam elinize sağlık,

AHMET ALMACA Temmuz 24, 2017

Kursad hocam elinize sağlık,

MEHMET KARABULUT Temmuz 24, 2017

elinize sağlık

EKREM BENEK Temmuz 24, 2017

tebrikler

YUNUS BABUR Temmuz 24, 2017

MaşaAllah

Sinan Temur Temmuz 24, 2017

tebrikler

EVREN BÜYÜKFIRAT Temmuz 24, 2017

sağolun güzel yazı olmuş

HASAN YAŞAR Temmuz 24, 2017

elinize sağlık

İSMET AĞAT Temmuz 24, 2017

elinize sağlık

MEHMET VEHBİ BALAK Temmuz 24, 2017

sağolun güzel yazı olmuş

OSMAN DEMİR Temmuz 24, 2017

güzel yazı olmuş

MEHMET NURİ AYDOĞDU Temmuz 24, 2017

MaşaAllah

MÜSLÜM ALİCAN Temmuz 24, 2017

MaşaAllah

HALİD DURĞAY Temmuz 24, 2017

teşekkürler

NİHAT DİLSİZ Temmuz 24, 2017

tebrikler

MAHMUT VURAL Temmuz 24, 2017

sağolun güzel yazı olmuş

ŞÜKRAN AKBULUT Temmuz 24, 2017

sağolun güzel yazı olmuş

Cengiz Allıgül Temmuz 24, 2017

tebrikler

Ali Arkan Temmuz 24, 2017

elinize sağlık

MEHMET FİDAN Temmuz 24, 2017

sağolun güzel yazı olmuş

ALİ İHSAN ÖZTÜRK Temmuz 24, 2017

sağolun güzel yazı olmuş

HANDAN GÜZ Temmuz 24, 2017

elinize sağlık

Selda Çağrıkamış Temmuz 24, 2017

sağolun güzel yazı olmuş

MUAMMER GÜL Temmuz 24, 2017

güzel yazı olmuş

HÜSEYİN IŞIKAY Temmuz 24, 2017

sağolun güzel yazı olmuş

SUAT MEST ORHAN OĞUZ Temmuz 24, 2017

teşekkürler

İSMAİL ÇETİNKAYA Temmuz 24, 2017

teşekkürler

MEHMET BAKIR PAF Temmuz 24, 2017

Kursad hocam elinize sağlık,

HASAN ATÇI Temmuz 24, 2017

güzel yazı olmuş

BEKİR KÜÇÜK Temmuz 24, 2017

elinize sağlık

Gülsüm Çağan Temmuz 24, 2017

Kursad hocam elinize sağlık,

MUSTAFA EKİNCİ Temmuz 24, 2017

tebrikler

Bedirhan Sansar Temmuz 24, 2017

Kursad hocam elinize sağlık,

GONCA CANBEK Temmuz 24, 2017

tebrikler

RAMAZAN BOZKURT Temmuz 24, 2017

elinize sağlık

MUSTAFA ÇETİN Temmuz 24, 2017

Kursad hocam elinize sağlık,

MEHMET VEHBİ BALAK Temmuz 24, 2017

güzel yazı olmuş

MUSTAFA DURMAN Temmuz 24, 2017

güzel yazı olmuş

MUSTAFA ÇETİN Temmuz 24, 2017

tebrikler

MAHMUT SOLAK Temmuz 24, 2017

sağolun güzel yazı olmuş

ZİYAETTİN GÖKÇE Temmuz 24, 2017

sağolun güzel yazı olmuş

Selim Temmuz 24, 2017

tebrikler

SİNAN UYANIK Temmuz 24, 2017

tebrikler

RAMAZAN BOZKURT Temmuz 24, 2017

sağolun güzel yazı olmuş

BURHAN CEBECİ Temmuz 24, 2017

sağolun güzel yazı olmuş

REŞİT ÇALIŞKAN Temmuz 24, 2017

Kursad hocam elinize sağlık,

GÜLENDER AYKUTLU Temmuz 24, 2017

MaşaAllah

BÜLENT AKTAŞ Temmuz 24, 2017

teşekkürler

HÜSEYİN DEVİREN Temmuz 24, 2017

Kursad hocam elinize sağlık,

İNANÇ HAVLİOĞLU Temmuz 24, 2017

Kursad hocam elinize sağlık,

Gülsüm Çağan Temmuz 24, 2017

teşekkürler

HÜSEYİN CAHİT İNAN Temmuz 24, 2017

Kursad hocam elinize sağlık,

AHMET CİHAT KÜRKÇÜOĞLU Temmuz 24, 2017

sağolun güzel yazı olmuş

CEMİL DEMİR Temmuz 24, 2017

MaşaAllah

LEVENT BİLGİ Temmuz 24, 2017

sağolun güzel yazı olmuş

MUSTAFA BİNİCİ Temmuz 24, 2017

MaşaAllah

ÖMER TENEKECİ Temmuz 24, 2017

sağolun güzel yazı olmuş

MEHMET DİLEK Temmuz 24, 2017

teşekkürler

ALİ MAÇ Temmuz 24, 2017

Kursad hocam elinize sağlık,

Cengiz Allıgül Temmuz 24, 2017

Kursad hocam elinize sağlık,

GÜLŞEN TAŞKIN ÜNLÜ Temmuz 24, 2017

MaşaAllah

CUMA ÇETİNER Temmuz 24, 2017

sağolun güzel yazı olmuş

SERHAT DEMİRHAN Temmuz 24, 2017

tebrikler

SERFİNAZ AÇIKALIN Temmuz 24, 2017

sağolun güzel yazı olmuş

Halis Demir Temmuz 24, 2017

MaşaAllah

MEHMET EMİN ÇİFTÇİ Temmuz 24, 2017

tebrikler

MEHMET DİLEK Temmuz 24, 2017

Kursad hocam elinize sağlık,

GÜLSEREN GÜLER Temmuz 24, 2017

elinize sağlık

AHMET OKAY Temmuz 24, 2017

Kursad hocam elinize sağlık,

MEHMET EMİN BALCIOĞLU Temmuz 24, 2017

sağolun güzel yazı olmuş

OSMAN AVNİ SERVİ Temmuz 24, 2017

elinize sağlık

MERYEM ÇABALAR Temmuz 24, 2017

Kursad hocam elinize sağlık,

AHMET ŞAHAP Temmuz 24, 2017

tebrikler

MUSTAFA ÇETİN Temmuz 24, 2017

teşekkürler

ERDAL YILDIRIM MEHMET ZÜLFÜ YILDIZ Temmuz 24, 2017

elinize sağlık

MEHMET EROĞLU Temmuz 24, 2017

MaşaAllah

YAŞAR KAYA Temmuz 24, 2017

elinize sağlık

MURAT KISA Temmuz 24, 2017

teşekkürler

MEHMET AKYOL Temmuz 24, 2017

elinize sağlık

OKAN ARSLAN Temmuz 24, 2017

elinize sağlık

İBRAHİM ABDÜLHEY HAYOĞLU Temmuz 24, 2017

sağolun güzel yazı olmuş

HÜSEYİN BOĞA MEHMET Temmuz 24, 2017

elinize sağlık

Sevgi Kara Temmuz 24, 2017

Kursad hocam elinize sağlık,

İLKNUR ÇAKMAK Temmuz 24, 2017

sağolun güzel yazı olmuş

YAKUP GÜNEŞ Temmuz 24, 2017

tebrikler

NEBİ KAPLAN Temmuz 24, 2017

elinize sağlık

İNANÇ HAVLİOĞLU Temmuz 24, 2017

sağolun güzel yazı olmuş

ALİ MAÇ Temmuz 24, 2017

Kursad hocam elinize sağlık,

MEHMET KOÇAK Temmuz 24, 2017

güzel yazı olmuş

HALİL ARI Temmuz 24, 2017

elinize sağlık

MAHMUT SOLAK Temmuz 24, 2017

teşekkürler

MEHMET AZMİ İSMAİLOĞLU Temmuz 24, 2017

MaşaAllah

CEVDET SAĞLAM Temmuz 24, 2017

sağolun güzel yazı olmuş

İBRAHİM ESİN Temmuz 24, 2017

MaşaAllah

SEYİT AHMET OYMAK Temmuz 24, 2017

MaşaAllah

EVREN BÜYÜKFIRAT Temmuz 24, 2017

elinize sağlık

İLKNUR ÇAKMAK Temmuz 24, 2017

sağolun güzel yazı olmuş

HEDİYE ACUN Temmuz 24, 2017

tebrikler

BÜLENT AKTAŞ Temmuz 24, 2017

elinize sağlık

Sinan Bayrak Temmuz 24, 2017

sağolun güzel yazı olmuş

MEHMET KARABULUT Temmuz 24, 2017

MaşaAllah

ADEM ÖLMEZ Temmuz 24, 2017

MaşaAllah

SİNAN UYANIK Temmuz 24, 2017

MaşaAllah

VEYSEL KASAR Temmuz 24, 2017

Kursad hocam elinize sağlık,

ABDULVAHAP YILDIZ Temmuz 24, 2017

elinize sağlık

AHMET ARİF PALALI Temmuz 24, 2017

elinize sağlık

MEHMET CÜNEYT GÖKÇE Temmuz 24, 2017

güzel yazı olmuş

MUSTAFA KORKMAZ Temmuz 24, 2017

teşekkürler

MUAMMER GÜL Temmuz 24, 2017

teşekkürler

HANİF ÖNCÜ Temmuz 24, 2017

teşekkürler

MEHMET AKİF ERSOY Temmuz 24, 2017

MaşaAllah

İSMAİL ÇETİNKAYA Temmuz 24, 2017

Kursad hocam elinize sağlık,

AHMET ERSAVAŞ Temmuz 24, 2017

teşekkürler

AHMET ARİF PALALI Temmuz 24, 2017

elinize sağlık

ABDULLAH EKİNCİ Temmuz 24, 2017

elinize sağlık

MEHMET FİDAN Temmuz 24, 2017

güzel yazı olmuş

ORHAN KOCABEY Temmuz 24, 2017

tebrikler

MUSTAFA GÜL Temmuz 24, 2017

elinize sağlık

AYŞE GÜNEŞ Temmuz 24, 2017

elinize sağlık

MEHMET AYBAR Temmuz 24, 2017

sağolun güzel yazı olmuş

KAZIM PAYDAŞ Temmuz 24, 2017

güzel yazı olmuş

AYŞE GÜNEŞ Temmuz 24, 2017

tebrikler

NAZMİYE GÜREL CENNETKUŞU Temmuz 24, 2017

MaşaAllah

YAŞAR KAYA Temmuz 24, 2017

tebrikler

ABDULVAHAP YILDIZ Temmuz 24, 2017

Kursad hocam elinize sağlık,

Buse Aydemir Temmuz 24, 2017

sağolun güzel yazı olmuş

HASAN YAŞAR Temmuz 24, 2017

Kursad hocam elinize sağlık,

MAHMUT İNAN Temmuz 24, 2017

teşekkürler

AHMET BOZKURT Temmuz 24, 2017

tebrikler

ORAL OLTULU MAHMUT ORMANCIOĞLU Temmuz 25, 2017

Kursad hocam elinize sağlık,

EKREM BENEK Temmuz 25, 2017

teşekkürler

AHMET ÖZDEMİR Temmuz 25, 2017

sağolun güzel yazı olmuş

ALİ AYÇİÇEK Temmuz 25, 2017

tebrikler

HEDİYE ACUN Temmuz 25, 2017

MaşaAllah

MUHARREM BİTİREN Temmuz 26, 2017

sağolun güzel yazı olmuş

İSMAİL ALKIŞ Temmuz 26, 2017

tebrikler

MEHMET DİLEK Temmuz 26, 2017

MaşaAllah

İSMAİL ALKIŞ Temmuz 26, 2017

Kursad hocam elinize sağlık,

ZAFER DOĞU Temmuz 26, 2017

MaşaAllah

MEHMET EMİN ÜNER Temmuz 26, 2017

teşekkürler

ŞEREF DÖGER Temmuz 26, 2017

MaşaAllah

Buse Aydemir Temmuz 26, 2017

elinize sağlık

HASAN YAŞAR Temmuz 26, 2017

güzel yazı olmuş

Şenay Korkut Temmuz 26, 2017

teşekkürler

İSMAİL ÇETİNKAYA Temmuz 26, 2017

elinize sağlık

GÜLENDER AYKUTLU Temmuz 26, 2017

sağolun güzel yazı olmuş

KAZIM PAYDAŞ Temmuz 26, 2017

sağolun güzel yazı olmuş

NECMETTİN ELMASTAŞ Temmuz 26, 2017

elinize sağlık

BÜLENT AKTAŞ Temmuz 26, 2017

elinize sağlık

VEYSEL KASAR Temmuz 26, 2017

güzel yazı olmuş

EKREM UÇAR Temmuz 26, 2017

MaşaAllah

BAHATTİN DİLDAŞ Temmuz 26, 2017

Kursad hocam elinize sağlık,

İBRAHİM ÇITIRIK Temmuz 26, 2017

elinize sağlık

MUSTAFA DURMAN Temmuz 26, 2017

teşekkürler

ALİ SEYREK Temmuz 26, 2017

güzel yazı olmuş

ÖMER AKGÖBEK Temmuz 26, 2017

Kursad hocam elinize sağlık,

OSMAN DEMİR Temmuz 26, 2017

Kursad hocam elinize sağlık,

MAHARRAM ZARBALİ Temmuz 26, 2017

elinize sağlık

KERİM FIRATHAN Temmuz 26, 2017

güzel yazı olmuş

HASAN AKÇAY Temmuz 26, 2017

Kursad hocam elinize sağlık,

ABDURRAHMAN ÖLMEZ Temmuz 26, 2017

Kursad hocam elinize sağlık,

SERAP ANTEPLİ Temmuz 26, 2017

teşekkürler

NİHAT KÜÇÜK Temmuz 26, 2017

MaşaAllah

ABDURRAHMAN ÖLMEZ Temmuz 26, 2017

güzel yazı olmuş

AYSEL ADEMOĞLU Temmuz 26, 2017

sağolun güzel yazı olmuş

ÖMER AKGÖBEK Temmuz 26, 2017

elinize sağlık

OSMAN AVNİ SERVİ Temmuz 26, 2017

Kursad hocam elinize sağlık,

MUSTAFA BORAK Temmuz 26, 2017

güzel yazı olmuş

EMİNE TABAK Temmuz 26, 2017

tebrikler

SALİH CİHAN Temmuz 26, 2017

güzel yazı olmuş

BEREKET KAYA Temmuz 26, 2017

tebrikler

MEHMET AKYOL Temmuz 26, 2017

tebrikler

AHMET ÖZDEMİR Temmuz 26, 2017

sağolun güzel yazı olmuş

İSMAİL ÇETİNKAYA Temmuz 26, 2017

teşekkürler

CUMA ÇETİNER Temmuz 26, 2017

tebrikler

Şenay Korkut Temmuz 26, 2017

güzel yazı olmuş

ÖMER TENEKECİ Temmuz 26, 2017

tebrikler

SİNAN UYANIK Temmuz 26, 2017

Kursad hocam elinize sağlık,

SERHAT DEMİRHAN Temmuz 27, 2017

sağolun güzel yazı olmuş

ORAL OLTULU MAHMUT ORMANCIOĞLU Temmuz 27, 2017

elinize sağlık

MUAMMER GÜL Temmuz 27, 2017

teşekkürler

MUSTAFA DURMAN Temmuz 27, 2017

güzel yazı olmuş

Sinan Temur Temmuz 27, 2017

güzel yazı olmuş

MEHMET BAKIR BÜTÜN Temmuz 27, 2017

teşekkürler

YAŞAR KAYA Temmuz 27, 2017

sağolun güzel yazı olmuş

CUMA ÇETİNER Temmuz 27, 2017

Kursad hocam elinize sağlık,

ŞAHİN TOPRAK Temmuz 27, 2017

MaşaAllah

SİNAN UYANIK Temmuz 27, 2017

sağolun güzel yazı olmuş

Buse Aydemir Temmuz 27, 2017

tebrikler

RECEP ÇİĞDEM Temmuz 27, 2017

sağolun güzel yazı olmuş

MEHMET BAKIR PAF Temmuz 27, 2017

MaşaAllah

HASAN HÜSEYİN TUNÇBİLEK Temmuz 27, 2017

elinize sağlık

MÜNEVVER İNCİ Temmuz 27, 2017

sağolun güzel yazı olmuş

NESRİN ARI Temmuz 27, 2017

sağolun güzel yazı olmuş

OSMAN HAKİ ÖREN Temmuz 27, 2017

teşekkürler

NAZMİYE GÜREL CENNETKUŞU Temmuz 27, 2017

teşekkürler

TANFER TANRIVERDİ Temmuz 27, 2017

sağolun güzel yazı olmuş

MUSTAFA BORAK Temmuz 27, 2017

elinize sağlık

SİNEM ASLAN Temmuz 27, 2017

MaşaAllah

FATMA BELGİN DURGUN Temmuz 27, 2017

sağolun güzel yazı olmuş

Gülsüm Çağan Temmuz 27, 2017

Kursad hocam elinize sağlık,

Ahmet Temmuz 27, 2017

tebrikler

İBRAHİM ÇITIRIK Temmuz 27, 2017

elinize sağlık

OSMAN KADİR GÜLER Temmuz 27, 2017

MaşaAllah

Ayşegül Harmancı Temmuz 27, 2017

sağolun güzel yazı olmuş

KAZIM TÜRK Temmuz 27, 2017

teşekkürler

EBRU UYAR Temmuz 27, 2017

tebrikler

GÜNEŞ ÖZDAMAR Temmuz 27, 2017

MaşaAllah

OSMAN HAKİ ÖREN Temmuz 27, 2017

Kursad hocam elinize sağlık,

MAHMUT GÜLER Temmuz 27, 2017

MaşaAllah

HALİL ARI Temmuz 27, 2017

teşekkürler

MEHMET MURAD ALKAN Temmuz 27, 2017

teşekkürler

HEDİYE ACUN Temmuz 27, 2017

Kursad hocam elinize sağlık,

Ahmet Temmuz 27, 2017

MaşaAllah

HÜSEYİN BOĞA MEHMET Temmuz 27, 2017

elinize sağlık

MUSTAFA EKİNCİ Temmuz 27, 2017

MaşaAllah

AYŞE GÜNEŞ Temmuz 27, 2017

MaşaAllah

SERPİL HAZMAN Temmuz 27, 2017

teşekkürler

HİKMET AKDEMİR Temmuz 27, 2017

MaşaAllah

FARUK DEMİR Temmuz 27, 2017

MaşaAllah

AHMET ÖZDEMİR Temmuz 27, 2017

sağolun güzel yazı olmuş

EMİNE BAYLAN Temmuz 27, 2017

elinize sağlık

MUSTAFA BULUT Temmuz 27, 2017

MaşaAllah

KÜBRA YALÇINKAYA Temmuz 27, 2017

güzel yazı olmuş

HASAN ATÇI Temmuz 27, 2017

tebrikler

SERFİNAZ AÇIKALIN Temmuz 27, 2017

güzel yazı olmuş

ÖZGE ALKAN Temmuz 27, 2017

tebrikler

SERFİNAZ AÇIKALIN Temmuz 27, 2017

güzel yazı olmuş

EVREN BÜYÜKFIRAT Temmuz 27, 2017

MaşaAllah

ALİ ALTUNDAĞ Temmuz 27, 2017

sağolun güzel yazı olmuş

HÜSEYİN CAHİT İNAN Temmuz 27, 2017

MaşaAllah

AHMET BOZKURT Temmuz 27, 2017

MaşaAllah

MEHMET VEHBİ BALAK Temmuz 27, 2017

tebrikler

HEDİYE ACUN Temmuz 27, 2017

tebrikler

İBRAHİM ESİN Temmuz 27, 2017

Kursad hocam elinize sağlık,

ABDULLAH EKİNCİ Temmuz 27, 2017

sağolun güzel yazı olmuş

ABDULLAH YILDIZ Temmuz 27, 2017

güzel yazı olmuş

MEHMET FİDAN Temmuz 27, 2017

MaşaAllah

KAPLAN ÜSTÜNER Temmuz 27, 2017

güzel yazı olmuş

İBRAHİM ÇITIRIK Temmuz 27, 2017

Kursad hocam elinize sağlık,

ALİ MAÇ Temmuz 27, 2017

teşekkürler

YAHYA ÇAP Temmuz 28, 2017

MaşaAllah

MUSTAFA KORKMAZ Temmuz 28, 2017

elinize sağlık

HARUN AYDOĞAN Temmuz 28, 2017

güzel yazı olmuş

LEVENT BİLGİ Temmuz 28, 2017

sağolun güzel yazı olmuş

MEHMET EMİN ÇİFTÇİ Temmuz 28, 2017

tebrikler

Ayşegül Harmancı Temmuz 28, 2017

MaşaAllah

MUSTAFA GÖZ Temmuz 28, 2017

tebrikler

HEDİYE ACUN Temmuz 28, 2017

güzel yazı olmuş

Bedirhan Sansar Temmuz 28, 2017

sağolun güzel yazı olmuş

ALİ MAÇ Temmuz 28, 2017

sağolun güzel yazı olmuş

BÜLENT GÜZEL KAMİL HARMAN Temmuz 28, 2017

teşekkürler

HALİD DURĞAY Temmuz 28, 2017

tebrikler